BL630ELAA56RCKANMY-10509020

Monday, August 24, 2009

Selamat Rayo... Kawan lamak!

Tuk lah sahabat lamak... Mr Bujang @ Bujang Chet. Nya madah sakit Gout, aku nyurohnya makan air manggis.. Si Bujang tuk udah sik berapa sehat agik. Berjumapa masa hari Raya. Jangan kitak urang nyebut ajak Bujang Chet, tuklah urang nya. Popular nama tuk di Sarikei.. Bujang Chet!
Sila klik juak, news paper, politik dan apa-pa sia. ok!